Protocol voor taaldiagnostiek bij meertalige kinderen van 4 tot 8

Het protocol

Het protocol voor taaldiagnostiek bij meertalige kinderen laat logopedisten toe om op een onderbouwde manier een taalontwikkelingsstoornis te onderscheiden van een blootstellingsachterstand. Op die manier kunnen ze bepalen welke meertalige kinderen thuishoren in de logopedische praktijk en welke niet. 

Naast het stellen van een juiste onderkennende diagnose bij meertalige kinderen, biedt het protocol handvaten voor een ruimere handelingsgerichte aanpak. Via tips voor uitgebreider onderzoek en advies voor ouders en leerkrachten kunnen logopedisten de juiste verdere stappen ondernemen. 

Doelgroep

Het protocol richt zich op meertalige kinderen van 4 tot 8 jaar oud met taalproblemen in minstens één van hun talen. Het is opgebouwd uit een versie voor kleuters van 4 tot en met 6 jaar oud en een versie voor lagereschoolkinderen van 5 tot en met 8 jaar oud. Een taalaanbod Nederlands van minstens één jaar voor kleuters en twee jaar voor lagereschoolkinderen is nodig om de taken te kunnen afleggen.  

Waaruit bestaat het protocol?

Je neemt drie instrumenten af bij het kind. 

Bij kleuters kies je voor:

  1. ALDeQ-NL (Leysen et al., 2020): totaalscore
  2. CELF Preschool-2-NL (de Jong, 2012): kernscore na gestandaardiseerde afname
  3. MAIN (Gagarina et al., 2012): begripsvragen bij naverteltaak 'Hond' in het Nederlands

 Bij lagereschoolkinderen kies je voor:

  1. ALDeQ-NL (Leysen et al., 2020): totaalscore
  2. CELF-5-NL (Wiig et al., 2019; Nederlandstalige bewerking door Pearson Benelux B.V. i.s.m. de Jong): kernscore na gestandaardiseerde afname
  3. MAIN (Gagarina et al., 2012): begripsvragen bij naverteltaak 'Poes' in het Nederlands

Afname van de drie instrumenten duurt ongeveer 45 tot 55 minuten, afhankelijk van de leeftijd van het kind. 

Aan de hand van een stappenplan met afkapwaarden per taak, bepaal je of het kind thuishoort in de logopedische praktijk of niet. Dat is enkel het geval bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis, niet bij een blootstellingsachterstand.
Afhankelijk van het resultaat geeft het protocol je gerichte adviezen voor verdere stappen. 

Download het protocol voor taaldiagnostiek bij meertalige kinderen hier gratis. 

Heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met info@taalbrug.be

 

Mostaert, C., & Leysen, H. (2024). Taaldiagnostiek bij meertalige kinderen. Protocol voor logopedisten. Antwerpen: Thomas More.