Oudervragenlijst

De ALDeQ (Alberta Language and Development Questionnaire, Paradis, Emmerzael & Sorenson Duncan, 2010) is een taal- en cultuuronafhankelijke oudervragenlijst over de moedertaalontwikkeling van meertalige kinderen. De vragenlijst helpt om kinderen mét een taalstoornis van kinderen zonder een taalstoornis te onderscheiden. Wij stelden een Nederlandstalige versie van de ALDeQ op, de ALDeQ-NL. Wij willen nagaan of de ALDeQ-NL dezelfde klinische waarde heeft.

Als logopedist kan jij ons hierbij helpen! Heb je meertalige kinderen met taalproblemen in de praktijk? Overtuig de ouders dan om de ALDeQ-NL in te vullen en zo mee te werken aan ons onderzoek. Meer informatie vind je in de oproepbrief.

Heb je interesse om mee te werken? Mail naar aldeq-nl@outlook.com

Het onderzoek is een samenwerking tussen de opleidingen Logopedie en Audiologie van Thomas More en Vives en de opleiding Logopedische en audiologische wetenschappen van KU Leuven.