Oudervragenlijst

ALDeQ-NL

De ALDeQ-NL is een oudervragenlijst over de moedertaal(ontwikkeling) van meertalige kinderen. De vragenlijst helpt om meertalige kinderen met en zonder een taalontwikkelingsstoornis te onderscheiden. Het instrument is gebaseerd op de Alberta Language and Development Questionnaire (ALDeQ; Paradis, Emmerzael & Sorenson Duncan, 2010).

Voor wie is de ALDeQ-NL bedoeld?

De gratis online vragenlijst is bedoeld voor logopedisten maar kan ook gebruikt worden door CLB-medewerkers, zorgcoördinatoren of
-leerkrachten in functie van doorverwijzing. Ouders vullen de vragenlijst steeds onder begeleiding van een professional in.

De ALDeQ-NL is in Vlaanderen bruikbaar bij successief meertalige kinderen tussen 4 en 10 jaar oud. Het gaat om kinderen die thuis (ook) een andere taal spreken dan het Nederlands. Belangrijk is dat er in de voorschoolse periode thuis geen Nederlandstalig aanbod was.

Hoe gebruik je de ALDeQ-NL?

  • Open de oudervragenlijst ALDeQ-NL.
  • Geef als professional jouw functie in, de voornaam en de moedertaal van het kind en je e-mailadres.
  • Laat (één van) de ouders, onder jouw begeleiding, de 18 meerkeuzevragen invullen. Je kan hen hierbij helpen indien nodig.
  • Na afloop krijg je de resultaten van de ALDeQ-NL in je mailbox. Dit kan een paar minuten duren. Controleer zeker ook je ongewenste e-mail.

Wat zijn de mogelijke resultaten?

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de mogelijke resultaten, conclusie en advies. Let wel, dit geldt voor kinderen die problemen hebben in het Nederlands.

Wil je meer weten?

Lees het onderzoeksartikel over de ALDeQ-NL dat verschijnt bij VVL en SIG.

Ontdek hoe je taaldiagnostiek bij meertalige kinderen het best aanpakt en hoe je samenwerkt met een taalanalist.

Leer hoe je meertalige kinderen het best onderzoekt en behandelt in het postgraduaat Meertaligheid voor logopedisten.

 Heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met info@taalbrug.be.

 

Leysen, H., Mostaert, C., Patteuw, T., Roeyers, H., Van Den Heuvel, E., & Zink, I. (2020). Digitale oudervragenlijst ALDeQ-NL. Antwerpen: Thomas More.

De ALDeQ-NL is gedigitaliseerd door de opleiding Logopedie en Audiologie van Thomas More. Het onderzoek is uitgevoerd door de opleiding Logopedie en Audiologie van Thomas More in samenwerking met de opleiding Logopedie en Audiologie van Vives en de opleiding Logopedische en audiologische wetenschappen van KU Leuven.