Oudervragenlijst

De ALDeQ (Alberta Language and Development Questionnaire, Paradis, Emmerzael & Sorenson Duncan, 2010) is een taal- en cultuuronafhankelijke oudervragenlijst over de moedertaalontwikkeling van meertalige kinderen. De vragenlijst helpt om kinderen met een taalontwikkelingsstoornis van kinderen met een typische taalontwikkeling te onderscheiden. Wij stelden een Nederlandstalige versie van de ALDeQ op, de ALDeQ-NL. We gaan na of de ALDeQ-NL dezelfde klinische waarde heeft.

Ruim 400 ouders van meertalige kinderen vulden de vragenlijst in. Deze gegevens worden momenteel verwerkt. In de zomer van 2020 zal de ALDeQ-NL gratis beschikbaar zijn. Wil je hiervan op de hoogte worden gehouden? Mail naar heleen.leysen@thomasmore.be.

Het onderzoek is een samenwerking tussen de opleidingen Logopedie en Audiologie van Thomas More en Vives en de opleiding Logopedische en audiologische wetenschappen van KU Leuven.