Links

  • De wikipagina van de Vrije Universiteit Amsterdam over meertaligheid en taalstoornissen is bedoeld voor logopedisten, klinisch linguïsten en andere taalonderzoekers die te maken krijgen met meertalige kinderen met (een vermoeden van) een taalstoornis .