Eindopdrachten taalanalisten

Een aantal taalanalisten stellen hun eindopdracht vrij beschikbaar. De eindopdrachten bevatten een situatieschets van de taalgemeenschap en een contrastieve analyse waarbij de andere taal vergeleken wordt met het Nederlands.