Cursussen

Het vaststellen van taalontwikkelingsstoornissen bij meertalige kinderen is niet evident. Een logopedist moet niet alleen de taalvaardigheden in het Nederlands onderzoeken, maar ook in de moedertaal. Dat is uitdagend voor een logopedist die de verschillende moedertalen van de meertalige cliënten vaak niet spreekt. 

Via dit aanbod aan cursussen willen we logopedisten hierin ondersteunen. 

  • cursus Moedertaalanalyse (voor tolken, vertalers en meertalige logopedisten)
  • postgraduaat Meertaligheid (voor logopedisten)
  • studiedagen (voor logopedisten)