Programma

De cursus bestaat uit een combinatie van contactmomenten en online videolessen. De videolessen worden ondersteund door uitgeschreven cursusmateriaal. Tijdens de contactmomenten staat de samenwerking tussen logopedisten en taalanalisten centraal. 

Hieronder vind je een overzicht van het volledige programma.

Contactmoment 1: introductieles

Tijdens de introductieles maak je kennis met je medecursisten. Je krijgt uitleg over het verloop van de cursus en de eindopdracht (uitvoeren van een taalanalyse). Je ontvangt ook het cursusmateriaal.

Online traject 'taalanalyse'

In 4 weken tijd volg je het online traject. Je kiest zelf wanneer je de videolessen bekijkt. Een uitgeschreven cursus ondersteunt de videolessen. Volgende onderdelen komen aan bod:

  • linguïstiek
  • eentalige taalontwikkeling
  • meertalige taalontwikkeling
  • taalontwikkelingsstoornissen
  • taalanalyse in de diagnostiek

Contactmoment 2: spontane taalanalyse (1)

In deze sessie leer je spontane taalstalen uitschrijven. Je maakt hierbij gebruik van speciale tekens die onder meer aarzelingen en herhalingen aanduiden. Je oefent dit in aan de hand van verschillende videofragmenten.

Je krijgt twee taalstalen toegestuurd. Je transcribeert die taalstalen thuis volgens de methodiek die je in het tweede contactmoment leerde. Je brengt je transcripties mee naar het derde contactmoment. 

Contactmoment 3: spontane taalanalyse (2)

Samen met een logopedist analyseer je de twee taalstalen die meteen ook gelden als eindopdracht. Na afloop van het derde contactmoment krijg je nog één maand tijd om je eindopdracht te finaliseren. De eindopdracht dien je via e-mail in.  

Individuele feedback over de eindopdracht

Je krijgt individuele feedback over je eindopdracht. Je ontvangt ook een bewijs van deelname aan de cursus. Let op! Je krijgt enkel een bewijs van deelname als je op elk contactmoment aanwezig was.