Over taalbrug

Taalbrug is een initiatief van Code, voormalig expertisecentrum van Thomas More. Het is ontstaan dankzij de steun van de provincie Antwerpen. Taalbrug bouwde voort op de ervaringen opgedaan binnen het project Meer-TaalInZicht, gesteund door het Federaal Impulsfonds voor het Migrantenbeleid. Voor de digitalisering en vertaling van de ALDeQ-NL kregen we steun van HaBilNet. Momenteel wordt Taalbrug verder gezet door de opleiding Logopedie en Audiologie van Thomas More.

Projectteam

Charlotte Mostaert
Heleen Leysen

Partners