Literatuur

 • Mostaert, C., Leysen, H., Desmedt, E., Van Den Heuvel, E., Zink, I. (2019). Een onderbouwde aanpak voor taaldiagnostiek bij meertalige kinderen. Logopedie, 32(4), 19-28.
  Het artikel geeft handvaten voor logopedisch onderzoek bij meertalige kinderen.
 • Mostaert, C., Leysen, H., Buelens, D., & Segers, W. (2016). Taaldiagnostiek bij meertalige kinderen: samenwerking tussen logopedist en taalanalist. Signaal, 95, 22-36. 
  Het artikel legt aan de hand van een casus uit hoe de moedertaal van een meertalig kind onderzocht kan worden.
 • Campbell, G. L., & King, G. (2011). The Routledge concise compendium of the world's languages, second edition. New York: Routledge. 
  Dit boek geeft een beknopte fonologische en morfologische beschrijving van 111 talen.
 • McLeod, S. (2007). The international guide to speech acquisition. New York: Thomson Delmar Learning. 
  In dit boek vind je informatie over de taalontwikkeling in 24 talen en 12 varianten van het Engels.