Literatuur

  • Mostaert, C., Leysen, H., Buelens, D., & Segers, W. (2016). Taaldiagnostiek bij meertalige kinderen: samenwerking tussen logopedist en taalanalist. Signaal, 95, 22-36. 
    Het artikel legt aan de hand van een casus uit hoe de moedertaal van een meertalig kind onderzocht kan worden.
  • Campbell, G. L., & King, G. (2011). The Routledge concise compendium of the world's languages, second edition. New York: Routledge. 
    Dit boek geeft een beknopte fonologische en morfologische beschrijving van 111 talen.
  • McLeod, S. (2007). The international guide to speech acquisition. New York: Thomson Delmar Learning. 
    In dit boek vind je informatie over de taalontwikkeling in 24 talen en 12 varianten van het Engels.